آخرین پادکستهای پادکست
    
معرفی اعضای انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی(1400-1399)
12 آذر 1399


  download

    
آشنایی با پایگاه داده اکسس
2 مهر 1392

تولید کننده: ویکی رادیو


  download

    
آشنایی با لینوکس
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
آشنایی با پروژه گنو
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
آشنایی با شبکه های اجتماعی
2 مهر 1392

تولیدکننده: رادیو ویکی


  download

    
متن باز
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
جنبش متن باز
2 مهر 1392

تولیدکننده: رادیو ویکی


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< اسفند فروردین >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >