فعالیت های کلاسی

1392/2/7 0:0

 
نام و نام خانوادگی
رشته
درس
موضوع
لینک دانلود
زهرا جلالي
کتابداری 88
کارورزی 1
EndNote
سمانه عوض زاده
کتابداری 88
کارورزی 1

پایگاه های پرستاری

دانلود فايل

فرشته ناظمی
کتابداری 88
کارورزی 1
Scopus

دانلود فايل

سمانه ابراهیمی
کتابداری 88
کارورزی 1
Wiely

دانلود فايل

طیبه فتاحی
کتابداری 89
کارورزی 1
نشریات الکترونیک
طیبه فتاحی
کتابداری 89
کارورزی 1

آموزش مقدماتی وب

ایوب رنجبر
کتابداری 88
کارورزی 1
پرتال اطلاعات پژوهشی
ایوب رنجبر
کتابداری 88
کارورزی 1
springer
زهرا منصوریان
کتابداری 88
کارورزی 1
OVID SP
عاطفه لطفی
کتابداری 88
کارورزی 1
Proquest
مژده خدابخشی
کتابداری 88
کارورزی 1
Ebsco
سمیه پروین
کتابداری 89
کارورزی 1

کار با نرم افزار کتابخانه

سمیه پروین
کتابداری 89
کارورزی 1
Web of Science
سمیه پروین
کتابداری 89
کارورزی 1
Iranmedex
سونا ایمانی
کتابداری 88
کارورزی 1
cochrane
سپیده مقدسی
کتابداری 88
کارورزی 1
IranDoc دانلود فایل
سپیده مقدسی
کتابداری 88
کارورزی 1
Medline Plus.PDF دانلود فایل
سپیده مقدسی
کتابداری 88
کارورزی 1
Medline Plus.PPT دانلود فایل
محمد بدرقه
کتابداری 88
 کارورزی 1  Pubmed دانلود فایل
سمانه ابراهیمی
 کتابداری 88  کارورزی 1
Emerald دانلود فایل
سکینه مرادی
 کتابداری 88
 کارورزی 1
MDConsult
دانلود فایل
         

 

نام و نام خانوادگی

رشته

نام درس

دانلود

امراله شمسی

کتابداری 89

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

دانلود فایل

فاطمه ثواب

کتابداری 89

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

دانلود فایل

سارا دخش

کتابداری 89

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

دانلود فایل

سارا دهقانی

کتابداری 89

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

دانلود فایل

زهره غلامی

کتابداری 89

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

دانلود فایل

امینه عبدی

کتابداری 89

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

دانلود فایل

زهرا گنجه

کتابداری 89

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

دانلود فایل

فاطمه مرادی

کتابداری 89

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

دانلود فایل

 


تاریخ بروز رسانی:   2 مهر 1392

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >