لیست پرسشنامه های استاندارد کتابداری

1392/2/7 0:0

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از اینترنت

پرسشنامه سنجش استفاده پذیری وبسایت کتابخانه

پرسشنامه تعیین میزان آشنایی و استفاده کاربران از ابزارهای پایگاه های اطلاعاتی لاتین

شناخت ویژگی هاي طرح برنامه درسی آموزش الکترونیکی در دانشگاه


تاریخ بروز رسانی:   16 تير 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >