آخرین پادکستهای پادکست
    
آشنایی با پایگاه داده اکسس
2 مهر 1392

تولید کننده: ویکی رادیو


  download

    
آشنایی با لینوکس
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
آشنایی با پروژه گنو
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
بهینه سازی موتور جستجو (سئو)
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
آشنایی با شبکه های اجتماعی
2 مهر 1392

تولیدکننده: رادیو ویکی


  download

    
متن باز
2 مهر 1392

تولید کننده: رادیو ویکی


  download

    
جنبش متن باز
2 مهر 1392

تولیدکننده: رادیو ویکی


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< ارديبهشت خرداد >>
تعداد بازدید:   ۱۴۳
 
< >